Top 29 5 nhóm tỷ số tài chính cơ bản hay nhất và đầy đủ nhất

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những 5 nhóm tỷ số tài chính cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.6 Nhóm chỉ số tài chính trong chứng khoán (QUAN TRỌNG) – GoValue

 • Tác giả: govalue.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(457 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Các chỉ số tài chính quan trọng – 6 nhóm chỉ số cần nắm vững – Fastdo

 • Tác giả: fastdo.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(383 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.4 nhóm chỉ số phân tích báo cáo tài chính – Học Viện TACA

 • Tác giả: taca.edu.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1044 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích cơ bản (Phần I)

 • Tác giả: tpbs.com.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1531 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: A/ CHỈ SỐ THANH TOÁN · 1. Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) · 2. Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) · 3. Chỉ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio) · 4.

Xem ngay

5.Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1262 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hệ số tài chính được phân chia thành 4 nhóm dựa trên các tiêu chí về hoạt động, khả năng thanh toán, nghĩa vụ nợ và khả năng sinh lời của công ty · Ví dụ: Ta xem …

Xem ngay

6.6 Nhóm chỉ số tài chính trong chứng khoán (QUAN TRỌNG) – StuDocu

 • Tác giả: www.studocu.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(243 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Tầm quan trọng của các chỉ số tài chính trong phân tích doanh nghiệp. 6 nhóm chỉ số tài chính cơ bản và ý nghĩa. Chỉ số tài chính cơ bản và ý nghĩa.

Xem ngay

7.1. Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) – VCBS

 • Tác giả: vcbs.com.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1806 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Tỷ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 cho thấy công ty đang ở trong tình trạng tài chính tiêu cực, có khả năng không trả được các khoản nợ khi đáo hạn.

Xem ngay

8.Các nhóm chỉ số tài chính quan trọng nhà đầu tư chứng khoán cần …

 • Tác giả: pif.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(396 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

 • Tác giả: apt.edu.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(267 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chỉ số này cho biết bao nhiêu doanh thu được phân phối cho các chi phí cố định trong mỗi đơn vị hàng bán ra. Biên lợi nhuận phân phối = Tổng doanh thu phân phối …

Xem ngay

10.[Tổng hợp] Các CHỈ SỐ đánh giá doanh nghiệp QUAN TRỌNG

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1796 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chỉ số phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản; 3. Đánh giá doanh nghiệp với BIR của CRIF D&B Việt Nam. Lượng hóa các thông tin của doanh nghiệp bạn với …

Xem ngay

11.ThS. Lê Thị Huyền Trâm – TÌM HIỂU VỀ CÁC NHÓM CHỈ SỐ TÀI …

 • Tác giả: kketoan.duytan.edu.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1708 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.5 Nhóm Chỉ Số Tài Chính Doanh Nghiệp Nhà Đầu Tư Phải Biết …

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1608 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.[PDF] BÀI 6: PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tác giả: eldata11.topica.edu.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1997 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nhóm tỷ số này liên quan tới các khoản nợ trong cấu trúc vốn của công ty với các thu nhập, dòng tiền mà công ty tạo ra được để có thể trả chi phí lãi vay và các …

Xem ngay

14.Kiến Thức Chỉ Số Tài Chính – Phần 01 | Kế Toán Startup

 • Tác giả: ketoanstartup.com
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1541 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Các nhóm chỉ số tài chính. Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán; Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài …

Xem ngay

15.14 chỉ số tài chính quan trọng sử dụng phổ biến hiện nay – Vuiapp.vn

 • Tác giả: vuiapp.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(846 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp – Open End JSC

 • Tác giả: openend.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(554 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Ngoài ra dựa vào các chỉ tiêu tài chính, nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định đúng đắn cho các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng Open End tìm …

Xem ngay

17.Chỉ số tài chính cơ bản 2016 – 2020 – Vietcombank

 • Tác giả: portal.vietcombank.com.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(731 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2016 – 2020 ; MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ; Tổng tài sản, 787.935, 1.035.293 ; Vốn chủ sở hữu, 48.102, 52.558 ; Tổng dư nợ TD/TTS …

Xem ngay

18.Các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính – Thuế Vinatax

 • Tác giả: thuevinatax.com
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1844 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Các chỉ số tài chính là những thông tin căn bản giúp nhà phân tích, chủ doanh nghiệp, … Trong nhóm chỉ số thanh toán bao gồm 10 chỉ số cơ bản:.

Xem ngay

19.4 Chỉ số tài chính cơ bản nhất trong phân tích báo cáo tài chính

 • Tác giả: smartrain.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1427 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động là gì? Ý nghĩa sử dụng và ví dụ

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1334 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản

 • Tác giả: takeprofit.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1836 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đối với việc đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, cụ thể hơn là về quy mô nguồn vốn cũng như khả năng sử dụng vốn từ các nguồn khác nhau của doanh …

Xem ngay

22.Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các Doanh Nghiệp

 • Tác giả: www.hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(527 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ DN tiết kiệm được chi phí bán hàng và kinh doanh có hiệu quả và ngược lại. Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần = (Chi …

Xem ngay

23.Phân tích tỷ số tài chính – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1644 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo … qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

Xem ngay

24.Các chỉ số trong phân tích cơ bản – TVSI

 • Tác giả: www.tvsi.com.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(845 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: EPS = (∑ thu nhập sau thuế – ∑ số cổ tức của Cổ phiếu ưu đãi)/ ∑ số Cổ phiếu đang … Đây là chỉ số mà các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư lớn như HSBC, …

Xem ngay

25.20 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

 • Tác giả: phantichtaichinh.com
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1282 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Tỷ lệ = Doanh thu mua hàng thường niên / Các khoản phải trả trung … Tỷ lệ cao bất thường có thể thấy rằng công ty đó không sử dụng …

Xem ngay

26.Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản – Ngân hàng Nhà nước

 • Tác giả: www.sbv.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(467 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ghi chú: Nguồn số liệu dựa trên Báo cáo thống kê tháng 05/2022 của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Không bao gồm Tổ chức tài chính vi mô). – Khối NHTM Nhà …

Xem ngay

27.Một số nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1161 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

28.Thanh khoản là gì? Tài sản nào có tính thanh khoản cao nhất?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(981 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

29.[PDF] Bài giảng 7. Phân tích Báo cáo tài chính

 • Tác giả: fsppm.fulbright.edu.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(937 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Các tỷ số tài chính cơ bản … Các cân đối tài chính. □ Khả năng thanh toán. □ Các rủi ro tài chính. 5. Đối tượng phân tích tài … Nhóm tỷ số thanh khoản.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về 5 nhóm tỷ số tài chính cơ bản trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận