Top 20+ yếu tố tài chính tác động tới doanh nghiệp nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những yếu tố tài chính ảnh hưởng đến doanh nghiệp dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh …

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1103 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xem ngay

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: luanvanketoan.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(759 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.[PDF] CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ …

 • Tác giả: journalofscience.ou.edu.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(482 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Nền tảng cơ bản của lý thuyết tài chính hành vi dựa vào khung kiến thức được xây dựng trên nguyên tắc kinh doanh chênh lệch giá của Miller và Modigliani. (1958, …

Xem ngay

4.”Tài chính” Một trong các yếu tố quan trọng trong khởi nghiệp kinh …

 • Tác giả: ffb.tdu.edu.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1051 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: “Tài chính” Một trong các yếu tố quan trọng trong khởi nghiệp kinh doanh 2016 … doanh nghiệp ảnh hưởng rất nhiều đến việc thành hay bại của doanh nghiệp:.

Xem ngay

5.Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của công ty Vật tư y tế

 • Tác giả: www.slideshare.net
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1125 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 10 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019). 11 quản lý, trình độ kỹ thuật cao. – Mặt khác, là một. 12 thức mới về thuốc, bác sĩ …

Xem ngay

6.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh …

 • Tác giả: quanlydoanhnghiep.edu.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1609 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh

 • Tác giả: www.tanthanhthinh.com
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1835 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Do vậy các doanh nghiệp cũng phải thay đổi các chiến lược Marketing để thích ứng. 2.3 Môi trường …

Xem ngay

8.Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Phân tích tài …

 • Tác giả: www.hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(880 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Phân tích tài chính doanh nghiệp (PTTCDN) là quá trình tiến hành các hoạt động kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài chính của …

Xem ngay

9.Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1537 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.(PDF) Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp ngành …

 • Tác giả: www.researchgate.net
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(484 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty chứng khoán niêm yết

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(738 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của …

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1675 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.[PDF] BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – Topica

 • Tác giả: eldata11.topica.edu.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1685 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: kinh doanh đến tài chính của doanh nghiệp. HƯỚNG DẪN HỌC … Vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; … NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG TỚI TỔ CHỨC.

Xem ngay

14.Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo …

 • Tác giả: vietnambankers.edu.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(664 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Các yếu tố của báo cáo tài chính về thực chất là các đối tượng kế toán được phản ánh trên các báo cáo tài chính nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin chung cho …

Xem ngay

15.Nhận diện các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động …

 • Tác giả: kinhtevadubao.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1582 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Các nhân tố tác động đến công tác quản lý tài chính tại doanh …

 • Tác giả: tapchicongthuong.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1219 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.[PDF] TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ – Học viện Tài chính – AOF

 • Tác giả: m.hvtc.edu.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(811 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời cũng như rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành thép, dựa trên các nghiên cứu lịch sử về khả …

Xem ngay

18.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN …

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(378 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chính sách marketing trong doanh nghiệp: đây là yếu tố quan trọng đến quyết … ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả và hiệu quả tài chính cuối cùng của doanh …

Xem ngay

19.TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP …

 • Tác giả: fwps.ftu.edu.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(713 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Ổn định tài chính và vai trò của ổn định tài chính

 • Tác giả: www.sbv.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(357 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thứ nhất, các yếu tố chính của hệ thống tài chính (thị trường tài chính, … Sự bất ổn của hệ thống tài chính có thể ảnh hưởng đến mức độ hữu dụng của các …

Xem ngay

21.Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp – TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1751 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông thường người ta phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp thành các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan. Các yếu tố chủ quan là …

Xem ngay

22.Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán …

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(594 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Đây cũng là cơ sở góp phần giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về sự biến động giá cổ phiếu tại Việt …

Xem ngay

23.Một số nhân tố khách quan ảnh hưởng đến công tác quản lý tài …

 • Tác giả: tlklawfirm.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1401 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Ngay cả khi tiếp cận được vốn vay lãi suất cao, thời gian vay vốn ngắn khiến các doanh nghiệp khó quay vòng. – Thứ hai, pháp luật và chính sách nhà nước.

Xem ngay

24.Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các doanh …

 • Tác giả: cucthongkelangson.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1225 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

25.Các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp – Thẩm định giá Thành Đô

 • Tác giả: thamdinhgiathanhdo.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1119 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(383 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: của một doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng tới năng lực tài chính của DN. Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và …

Xem ngay

27.[PDF] Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các

 • Tác giả: jabes.ueh.edu.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1122 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Accounting Horizons, 13(4), 365–383. Hoàng Khánh. (2016). Các nhân tố tác động tới chất lượng chỉ tiêu lợi nhuận trong báo cáo tài chính doanh nghiệp …

Xem ngay

28.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: quantri.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(565 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quản trị tài chính ở những doanh nghiệp khác nhau đều có những điểm khác nhau. sự khác nhau đó ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như: Sự khác biệt về hình thức …

Xem ngay

29.Tài chính doanh nghiệp là gì? Khái niệm, chức năng và vai trò?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1919 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

30.Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh …

 • Tác giả: vienketoan.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(847 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Phạm vi chiến lược không nhất thiết phải mô tả chính xác những gì doanh nghiệp cần làm. Nó cần định rõ và truyền tải đầy đủ, đúng trọng tâm để nhân viên cần …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về yếu tố tài chính ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận