Top 20+ tài chính đảng nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những tài chính đảng dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính đảng phục vụ công tác xây …

 • Tác giả: nghean.dcs.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(219 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(729 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Tài chính, tài sản của Đảng được công khai trong nội bộ từng cấp uỷ đảng và trong từng cơ quan đảng theo năm ngân sách nhà nước. Hằng năm, cơ quan tài chính …

Xem ngay

3.Nhiệm vụ kiểm tra tài chính của Ủy ban kiểm tra các cấp

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(222 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Theo Quy định số 22-QĐ/TW, kiểm tra tài chính đảng là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điếm, khuyết điểm hoặc vi phạm …

Xem ngay

4.Chương XI: Tài chính của Đảng – Thành ủy TPHCM

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(629 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng trong đảng bộ Công an …

 • Tác giả: congan.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1705 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.[DOC] CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG (Trích Hướng dẫn số …

 • Tác giả: dukccq.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(200 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện, nếu Nhà nước điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu thì không điều chỉnh dự toán chi trong năm. Khoản 1 – Chi mua báo, tạp chí, tài …

Xem ngay

7.Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012 về việc ban hành Quy định chế độ …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(735 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1498 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng được quy …

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(516 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.[DOC] Nguyễn Thị Hạnh QUY CHẾ làm việc của Phòng Tài chính đảng …

 • Tác giả: tinhuykhanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1908 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Phòng Tài chính đảng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. Quyết định này thay Quyết định số 75-QĐ/VPTU, ngày 30/5/ …

Xem ngay

11.KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG CẤP ỦY

 • Tác giả: luongson.hoabinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(393 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thực hiện quy định tại Điều 32 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Quyết định số 54-QĐ/UBKTHU, …

Xem ngay

12.[PDF] BÁO CÁO – Công tác tài chính đảng năm 2015 (phục vụ đoàn kiểm …

 • Tác giả: danguykhoibinhthuan.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(294 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Bổ sung, thay thế các nội dung, mức chi chưa phù hợp vào quy chế về sử dụng kinh phí tiết kiệm được. Page 6. bao cao cong tac tai chinh dang 2015. 6. Hạn chế …

Xem ngay

13.Hướng dẫn 21-HD/VPTW năm 2013 Chế độ chi công tác đảng của …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(584 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

14.Một số văn bản quy định về Tài chính Đảng

 • Tác giả: hcma1.hcma.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1038 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.Toàn văn – Trung ương

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(802 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Tài chính, tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam do Đảng thống nhất quản lý, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp với phân cấp quản lý, đảm bảo tính …

Xem ngay

16.Một số giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng …

 • Tác giả: www.taichinh.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(677 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Tài chính đã làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo công chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối, …

Xem ngay

17.Đảng ủy Bộ Tài chính Đảng Cộng sản Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(753 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đảng ủy Bộ Tài chính hay còn được gọi là Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt …

Xem ngay

18.Một số tiêu chí để xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính trong sạch vững …

 • Tác giả: sotaichinh.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1949 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Một số tiêu chí để xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính trong sạch vững mạnh. Ngày đăng tin: 19/04/2022 03:45. Màu chữ

Xem ngay

19.KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG ỦY CƠ SỞ, TÀI CHÍNH CHI BỘ

 • Tác giả: dukdn.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1778 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Biểu mẫu MK 7. Kiểm tra tài chính, đảng phí của cấp ủy ; Mẫu MK 7.1. Quyết định ; Mẫu MK 7.2. Biên bản kiểm tra ; Mẫu MK 7.3. Báo cáo ; Mẫu MK 7.4. Thông báo kết …

Xem ngay

20.Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác tài chính Đảng tại Chi bộ …

 • Tác giả: vksbinhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1467 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.LẬP DỰ TOÁN, CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG

 • Tác giả: danguykccq.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1681 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

22.Sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính quý I/ 2022

 • Tác giả: thoibaotaichinhvietnam.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(279 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Quy trình kiểm tra tài chính Đảng của cơ quan tài chính cấp ủy cùng …

 • Tác giả: dukcqdnbentre.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1451 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”, những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi …

Xem ngay

24.Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 4/9/2014 của Văn phòng Trung …

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(734 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Sau khi thông nhất với Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng quy định chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ …

Xem ngay

25.Đảng bộ Sở Tài chính tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển …

 • Tác giả: sotaichinh.hungyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1575 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính Đảng – Báo Yên Bái

 • Tác giả: baoyenbai.com.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(270 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.Đại hội điểm Chi bộ phòng Tài chính thuộc Đảng bộ Trung tâm …

 • Tác giả: mt.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(846 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

28.Đảng uỷ Than Quảng Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính đảng và …

 • Tác giả: www.vinacomin.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1671 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

29.Quyết định ban hành Quy định về chế độ đảng phí (Quyết định số …

 • Tác giả: dangbo.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1293 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

30.Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vi phạm nguyên tắc tập trung …

 • Tác giả: vov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1925 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về tài chính đảng trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận