Top 20+ tài chính công đoàn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những tài chính công đoàn dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Quyết định 4290/QĐ-TLĐ 2022 thu chi quản lý tài chính tài sản công …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(664 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Tài chính của công đoàn cơ sở được hình thành từ … – Báo Lao Động

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(235 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Tài chính của công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng thế nào?

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(708 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Quy định mới về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1866 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn – Chi tiết tin

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1580 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Vấn đề phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2021 của …

Xem ngay

6.5/ Mẫu quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở.

 • Tác giả: ldldq11.org.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1555 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn”.

Xem ngay

7.Quyết định 4301/QĐ-TLĐ 2022 Quy định về tổ chức bộ máy quản lý …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(909 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.QUYẾT ĐỊNH SỐ 1910/QĐ-TLĐ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIÊU TÀI CHÍNH …

 • Tác giả: congdoandmc.org.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1353 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: quyết định về việc ban hành quy định thu , chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Xem ngay

9.Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 (Cẩm …

 • Tác giả: tuyenthancuaong.com.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1170 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về …

Xem ngay

10.Tài chính của công đoàn cơ sở được hình thành từ những khoản nào?

 • Tác giả: congdoan.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(421 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

 • Tác giả: congdoan.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1317 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Cách sử dụng, phân bổ khoản mục chi công đoàn cơ sở?

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1036 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.[DOC] TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 • Tác giả: ldld.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(558 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: – Thu chi tài chính công đoàn phải đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo dự toán tài chính được duyệt và quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn. – Chi tài …

Xem ngay

14.Công tác tài chính công đoàn

 • Tác giả: ldld.baclieu.gov.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(305 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ngày 11/10/2021, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia Hội nghị tập huấn chế độ và phần mềm kế toàn công đoàn theo Thông tư 107/2017/BTC …

Xem ngay

15.Hội nghị triển khai các quy định mới về công tác tài chính Công …

 • Tác giả: www.congdoankh.org.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(496 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn

 • Tác giả: congdoancongthuong.org.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(250 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Số hiệu văn bản, 193/CĐCT-VP, Ngày có hiệu lực ; Ngày ban hành, 31/05/2022, Ngày hết hiệu lực ; Cơ quan ban hành, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Người ký …

Xem ngay

17.Hội nghị trực tuyến về công tác tài chính Công đoàn

 • Tác giả: lamdong.gov.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1538 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới – Báo Nghệ An

 • Tác giả: baonghean.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(679 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Năm 2022, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% kinh phí công đoàn

 • Tác giả: tuyenquang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1728 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập huấn công tác tài chính công …

 • Tác giả: vnubw.org.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1668 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.Hệ thống Văn bản QPPL

 • Tác giả: congdoanhanoi.org.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(710 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Số: 4301/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính Công đoàn… Tải về. Ban hành: 06-04-2022. Hiệu lực: 06-04-2022.

Xem ngay

22.Hướng dẫn cài đặt phần mềm tài chính Công đoàn

 • Tác giả: cdgdbentre.edu.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(602 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Cài đặt font tiếng Việt ABC (TCVN3), sửa lỗi khai báo Region-Language (khu vực – ngôn ngữ) trên Windows. Phần mềm kế toán công đoàn cơ sở 2014 vẫn sử dụng font …

Xem ngay

23.Quy định mới về tài chính công đoàn

 • Tác giả: tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(964 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đây là nội dung tại Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn.

Xem ngay

24.Tài chính Công đoàn

 • Tác giả: cdvctravinh.org.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(279 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Name * Username: * Password: * Verify Pass: * Email: * Verify mail: * All fields are required(*).

Xem ngay

25.Phần mềm Tài chính Công đoàn năm 2022

 • Tác giả: congdoanquantanbinh.org.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(442 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Phần mềm Tài chính Công đoàn năm 2022. 1. Tải về phần mềm Kế toán Công đoàn cơ sở mới (Bản offline):. 2. Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Kế toán Công đoàn cơ sở.

Xem ngay

26.Quận 5: Hơn 300 cán bộ công đoàn tham gia tập huấn Quy chế …

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1130 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.Tài chính Công đoàn: Chi tập trung nhiều nhất tại cấp Công đoàn cơ …

 • Tác giả: congdoan.tdc.edu.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1699 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thời gian qua, công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn (CĐ) ngày càng chặt chẽ, chấp hành đúng kỷ luật tài chính và tuân thủ chế độ kế toán.

Xem ngay

28.Công tác tài chính Công đoàn: Những khó khăn trong tình hình mới

 • Tác giả: www.npt.com.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(390 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Tài chính công đoàn là một khâu quan trọng nhằm đảm bảo mọi mặt hoạt động của công tác công đoàn. Thực vậy! Bởi hầu hết các hoạt động của xã hội, …

Xem ngay

29.thông báo công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn …

 • Tác giả: sxd.dongnai.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1858 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: thông báo công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở. Cập nhật 13/05/2022 15:10 Xem với cỡ chữ. Công khai CĐCS.pdf …

Xem ngay

30.[PDF] 4/HD-LĐLĐ – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

 • Tác giả: www.congdoanquanbinhthanh.org.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1091 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về tài chính công đoàn trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận