Top 20+ 71/2006/tt-btc của bộ tài chính nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những 71/2006/tt-btc của bộ tài chính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Thông tư 71/2006/TT-BTC nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1444 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Về phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, được hướng dẫn như sau: 1. Các đơn vị sự nghiệp …

Xem ngay

2.Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 09/08 …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1845 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, …

Xem ngay

3.Thông tư 71/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43 …

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1757 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thông tư 71/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện …

Xem ngay

4.[PDF] Số: 71/2006/TT-BTC – CTU

 • Tác giả: www.ctu.edu.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1613 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính – BacLieu

 • Tác giả: ttptqnd.baclieu.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1213 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy …

Xem ngay

6.Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính – BacLieu

 • Tác giả: ttptqnd.baclieu.gov.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1305 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: null Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính · Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2024 · Công tác xây dựng Chi bộ “Trong sạch vững …
Xêm thêm:   Top 20+ cầm đồ trực tuyến nóng nhất được tổng hợp bởi VIDROUP

Xem ngay

7.Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1059 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định.

Xem ngay

8.Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính

 • Tác giả: tccb.hcmuaf.edu.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1079 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngay 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 26/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ …

Xem ngay

9.Số / Ký hiệu: 71/2006/TT-BTC – Học viện Chính trị khu vực I

 • Tác giả: hcma1.hcma.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1736 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thong tu 71_2006-TT-BTC ngay 9_8_2006 huong dan thuc hien nghi dinh … Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị …

Xem ngay

10.Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08 …

 • Tác giả: cangvuhaiphong.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(495 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.Thông tư số 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi bổ sung …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1640 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tác giả: www.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(575 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.[PDF] VĂN BẢN HỢP NHẤT – Công Báo Nước CHXHCN Việt Nam

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1310 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

14.Chi thu nhập tăng thêm tại trường học theo quy định nào?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1586 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
Xêm thêm:   Danh sách 20+ vietcombank là nhà băng gì hay nhất được tổng hợp bởi vidgroup.com.vn

Xem ngay

15.Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: Đột phá mới và các …

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(777 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Quản lý ngân sách – Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 • Tác giả: stc.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1208 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.Thành phố Hồ Chí Minh – Nội dung văn bản số 71/2006/TT-BTC …

 • Tác giả: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(614 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.[PDF] KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính …

 • Tác giả: stc.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1427 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Các mẫu nghị định thông tư văn bản pháp quy nhà nước

 • Tác giả: ptckt.neu.edu.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1892 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ trưởng Bộ …

 • Tác giả: caselaw.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(356 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.[PDF] ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG – Số: 37/QĐ-UBND

 • Tác giả: minhlong.quangngai.gov.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(888 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;. Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

Xem ngay

22.[PDF] 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, THEO NGHỊ …

 • Tác giả: chauduc.baria-vungtau.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(828 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.In trang – Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

 • Tác giả: thanhtra.langson.gov.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(300 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn …
Xêm thêm:   Tổng hợp 20+ tính lãi suất vay nóng nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Xem ngay

24.Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

 • Tác giả: stc.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(793 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Liên Bộ: Tài … Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện …

Xem ngay

25.Văn bản pháp quy

 • Tác giả: skhcn.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1515 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư của Bộ tài chính số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 sửa đổi bổ sung thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của bộ Tài chính hướng dẫn …

Xem ngay

26.Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP và …

 • Tác giả: moc.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(206 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.English – UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tác giả: vinhphuc.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1305 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: + Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. + Thông tư số 113/2007/TT-BTC …

Xem ngay

28.[DOC] CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 • Tác giả: congbao.travinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(747 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy …

Xem ngay

29.Đề nghị sớm ban hành văn bản sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ …

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1969 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về 71/2006/tt-btc của bộ tài chính trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận