Top 20+ 4 loại báo cáo tài chính hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những 4 loại báo cáo tài chính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.4 loại báo cáo tài chính thường gặp của doanh nghiệp – TTDN – Zing

 • Tác giả: zingnews.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1396 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp – Phamlaw

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1910 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp · Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN); · Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN); · Báo cáo lưu …

Xem ngay

3.Có mấy loại báo cáo tài chính? Thông tin chi tiết về các báo cáo

 • Tác giả: huutritax.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1360 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Báo cáo tài chính là gì? Các loại BCTC thường được quan tâm nhất

 • Tác giả: vannguyen.edu.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(633 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Là báo cáo mô tả mang tính định lượng về tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Có 3 loại BCTC cần quan tâm nhất là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, …

Xem ngay

5.Báo cáo tài chính gồm những gì? Các loại báo cáo tài chính?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1660 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.PHÂN LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Tác giả: ppivietnam.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1685 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Báo cáo tài chính là gì? 4 loại báo cáo thường gặp nhất

 • Tác giả: m.faonline.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(212 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Mục đích của báo cáo tài chính là gì? BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp nhằm đáp ứng …

Xem ngay

8.Báo cáo tài chính là gì? 5 Loại báo cáo tài chính cơ bản học viên kế …

 • Tác giả: vieclamnhamay.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(626 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Giới thiệu các loại báo cáo tài chính trong kế toán tài chính

 • Tác giả: gitiho.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(330 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Báo cáo tài chính là gì? Hướng dẫn lập và đọc bảng … – Timsen.vn

 • Tác giả: timsen.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(895 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 3/Trong khi lập BCTC tổng hợp giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh (SXKD) đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất BCTC. bao cao tai chinh 3 – Báo cáo …

Xem ngay

11.Báo cáo tài chính – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1164 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới … cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các …

Xem ngay

12.[PDF] TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(733 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 4. 2 Báo cáo tài chính hợp nhất. 4. 3 Chính sách kế toán, thay đổi ước tính … loại lại các thông tin so sánh theo quy định tại đoạn 44 và 45 của chuẩn mực.

Xem ngay

13.Báo cáo tài chính là gì ? Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1558 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ. – Đối tượng …

Xem ngay

14.Thời hạn nộp báo cáo tài chính, nộp cho những cơ quan nào?

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1626 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đối với các loại doanh nghiệp khác: a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân …

Xem ngay

15.Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất – Cách làm

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1861 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: – Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm áp dụng cho tất cả các loại hình DN có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. – Việc …

Xem ngay

16.Các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm những gì?

 • Tác giả: aztax.com.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1038 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.VAS 21 – Trình bày Báo cáo tài chính | KRESTON.VN

 • Tác giả: docs.kreston.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1076 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ hoạt động có thể xác định được, việc phân loại riêng biệt các tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài …

Xem ngay

18.Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp chỉ 499K – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1910 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hiện nay có 4 loại báo cáo tài chính chủ yếu như sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, …

Xem ngay

19.Báo cáo tài chính là gì? Các nội dung trong báo cáo tài chính – Finhay

 • Tác giả: www.finhay.com.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(859 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, việc tổ chức lập và công bố báo cáo thực hiện vào những thời điểm …

Xem ngay

20.Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về báo cáo tài chính

 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(949 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo tài chính (Financial statement hay Financial Report) là hệ thống các … Thứ hai, thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với các loại doanh nghiệp khác …

Xem ngay

21.Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính chi tiết

 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1258 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo tài chính gồm 2 loại: báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Mội bộ BCTC hoàn chỉnh bao gồm các thành phần: Báo cáo của Ban giám đốc …

Xem ngay

22.Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(338 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và hiệu quả nhất

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(520 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo về thông tin tình hình tài sản; vốn chủ sở hữu; nợ phải trả; kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp; và từ báo …

Xem ngay

24.[PDF] BÀI 2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Topica

 • Tác giả: eldata2.neu.topica.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(237 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm 4 loại báo cáo chính: ➢ Bảng cân đối kế toán. ➢ Báo cáo kết quả kinh doanh. ➢ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Xem ngay

25.Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính và những thủ thuật

 • Tác giả: takeprofit.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1115 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo tài chính (BCTC) là tài liệu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt … Tài sản ngắn hạn: là loại tài sản dễ dàng chuyển đổi được sang tiền mặt …

Xem ngay

26.[DOC] BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Doanh nghiệp lớn)

 • Tác giả: haiduong.eregulations.org
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1393 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo …

Xem ngay

27.Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1108 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước. Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Xem ngay

28.Đánh giá doanh nghiệp qua BÁO CÁO TÀI CHÍNH như thế nào?

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(616 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Các thông tin báo cáo tài chính cung cấp bao gồm: Tài sản. Nợ phải trả. Vốn chủ …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về 4 loại báo cáo tài chính trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận