Tổng hợp 28 5 chỉ số tài chính hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những 5 chỉ số tài chính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích cơ bản (Phần I)

 • Tác giả: tpbs.com.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(853 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: A/ CHỈ SỐ THANH TOÁN · 1. Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) · 2. Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) · 3. Chỉ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio) · 4.

Xem ngay

2.Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

 • Tác giả: apt.edu.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(658 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) · Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) · Chỉ số tiền mặt · Chỉ số dòng tiền từ hoạt động (Short-term debt coverage).

Xem ngay

3.6 Nhóm chỉ số tài chính trong chứng khoán (QUAN TRỌNG) – GoValue

 • Tác giả: govalue.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(603 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Các chỉ số tài chính quan trọng – 6 nhóm chỉ số cần nắm vững – Fastdo

 • Tác giả: fastdo.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(457 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.5+ tiêu chí đánh giá HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH của doanh nghiệp

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1867 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Là chỉ số cho biết mỗi đồng doanh thu thuần thực hiện trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, giúp phản ánh năng lực tạo …

Xem ngay

6.[Tổng hợp] Các CHỈ SỐ đánh giá doanh nghiệp QUAN TRỌNG

 • Tác giả: dnbvietnam.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1742 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Chỉ số phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản; 3. Đánh giá doanh nghiệp với BIR của CRIF … 2.1.5. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay. Công thức tính:.

Xem ngay

7.5 BỘ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG TRONG BẢN KẾ HOẠCH …

 • Tác giả: acabiz.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1080 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đứng ở vị trí của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu rõ những kiến thức liên quan đến tài chính để có thể nắm được rõ nét nhất tình hình tài …

Xem ngay

8.Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp

 • Tác giả: pinetree.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(360 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(563 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Việc sử dụng hệ số tài chính đối với những nhà quản lý là điều thiết yếu để giám sát quá trình kinh doanh, nhằm đảm bảo công ty sử dụng hiệu quả các nguồn vốn …

Xem ngay

10.20 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

 • Tác giả: phantichtaichinh.com
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(306 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 5. Vòng quay khoản phải trả. Vòng quay khoản phải trả đo lường mức độ nhanh chóng một công ty trả hết tiền nợ cho nhà …

Xem ngay

11.1. Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) – VCBS

 • Tác giả: vcbs.com.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1463 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn …

Xem ngay

12.Chỉ số tài chính cơ bản 2016 – 2020 – Vietcombank

 • Tác giả: portal.vietcombank.com.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(360 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. Tổng tài sản, 787.935, 1.035.293, 1.074.027, 1.222.814, 1.326.230. Vốn chủ sở hữu, 48.102, 52.558, 62.179, 80.954 …

Xem ngay

13.5 Chỉ số phân tích tài chính kế toán nên biết

 • Tác giả: simba.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(215 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

14.5 Nhóm Chỉ Số Tài Chính Doanh Nghiệp Nhà Đầu Tư Phải Biết …

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1483 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.[PDF] bộ chỉ số lành mạnh tài chính theo chuẩn imf – Ngân hàng Nhà nước

 • Tác giả: www.sbv.gov.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1551 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: – Tỷ lệ vốn pháp định/điều lệ so với tài sản điều chỉnh theo trọng số rủi ro (Regulatory capital to risk- weighted assets): Chỉ số này đo lường tỷ lệ an toàn …

Xem ngay

16.5 cách biểu diễn chỉ số tài chính các doanh nghiệp không thể bỏ qua

 • Tác giả: infina.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1330 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thu nhập ròng cũng được gọi là kết quả kinh doanh sau thuế (Bottom Line) của một công ty hoặc lợi nhuận ròng (net profit). Biên lợi nhuận ròng còn được gọi là …

Xem ngay

17.Tổng hợp các Tỷ số tài chính trong Phân tích tài chính Doanh nghiệp …

 • Tác giả: kiemtoanthanhnam.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(713 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: (Click vào tiêu đề của mỗi tỷ số tài chính để xem các bài viết chi tiết, … Hiệu suất sử dụng tổng tài sản – Sales-to-total assets ratio; 5.

Xem ngay

18.Những chỉ số tài chính nổi bật – Techcombank

 • Tác giả: www.techcombank.com.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1162 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: ROE, 9,7%, 17,5% ; An toàn vốn và chất lượng tài sản ; Hệ số CAR (Theo Basel II) · Tỷ lệ nợ xấu ; Tỷ lệ nợ xấu, 1,7%, 1,6% …

Xem ngay

19.[PDF] Bảng chú giải thuật ngữ Các định nghĩa – IFAC

 • Tác giả: www.ifac.org
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(988 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá trừ đi (-) chi phí thanh lý. Thuê tài chính. Là thuê tài sản mà bên cho thuê …

Xem ngay

20.Gemadept Corp (GMD) Các Tỷ Số Tài Chính – Investing.com

 • Tác giả: vn.investing.com
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(584 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Trang GMD này cung cấp một bảng biểu chứa các tỷ số tài chính quan trọng như Hệ … Ho Chi Minh … Khả năng sinh lợi: TTM đối với Biên Lợi Trung Bình 5 Năm.

Xem ngay

21.Phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số quan trọng – BePro.vn

 • Tác giả: bepro.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(671 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

22.TCI: CTCP Chứng khoán Thành Công – TCSC – Tài chính

 • Tác giả: finance.vietstock.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(644 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất. 1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng. Created with Highcharts 10.0.0 TCI (Giá điều …

Xem ngay

23.4 Chỉ số tài chính cơ bản nhất trong phân tích báo cáo tài chính

 • Tác giả: smartrain.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1899 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

24.25 chỉ số quan trọng nhất mà CEO cần quan tâm về tài chính, kinh …

 • Tác giả: resources.base.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1640 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

25.Thông tin tài chính – HSC

 • Tác giả: hsc.com.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1572 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chỉ số tài chính nổi bật ; Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (Triệu Đồng) · 1,381,633, 1,702,011, 1,262,261, 1,591,732 ; Doanh thu, 1,381,633, 1,702,011, 1,262,261 …

Xem ngay

26.[DOC] BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Doanh nghiệp lớn)

 • Tác giả: haiduong.eregulations.org
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1143 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chi phí trả trước ngắn hạn, 151. 2. Thuế GTGT được khấu trừ, 152. 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước, 154, V.05. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tài sản ngắn hạn …

Xem ngay

27.VNM – Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp – Stockbiz.vn

 • Tác giả: www.stockbiz.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1809 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: EPS được coi là một chỉ số thể hiện khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp và là biến số hết sức quan trọng trong việc tính toán giá cổ phiếu. Sức mạnh tài …

Xem ngay

28.Phân tích tài chính doanh nghiệp – Phần mềm kế toán Smart Pro

 • Tác giả: phanmemnangdong.com
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1348 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về 5 chỉ số tài chính trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận