Tổng hợp 20+ thông tư 111 năm 2013 của bộ tài chính nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những thông tư 111 năm 2013 của bộ tài chính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1551 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Thông tư 111/2013/TT-BTC – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(320 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư 111/2013/TT-BTC · Hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 10:18 | 31/05/2017 · Công ty của bà Đỗ Thị Diệu (tỉnh Đồng Nai) có nhân viên đăng ký người …

Xem ngay

3.Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của …

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1310 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và …

Xem ngay

4.Nội Dung Văn Bản ‘Thông tư 111/2013/TT-BTC’ – Công Báo

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(502 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Tải về. 2013_563 + 564-111_2013_TT-BTC.pdf. Thông tư 111/2013/TT-BTC. Thumbnails Document Outline Attachments. Find: Previous. Next. Highlight all

Xem ngay

5.Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu …

 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(697 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1542 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, …

Xem ngay

7.Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(463 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ … Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và …

Xem ngay

8.Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(986 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Chi tiết câu hỏi – Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến

 • Tác giả: hoidap.tayninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1745 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Tại Điểm d, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ … số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, …

Xem ngay

10.Những điểm mới của Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài …

 • Tác giả: chicucthuetpvinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1710 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Như vậy, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã tạo thuận tiện cho tổ chức trả thu nhập khi khấn trừ do mức khấu trừ thống nhất, đồng thời sẽ giảm số lượng cá nhân làm thủ …

Xem ngay

11.Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế … – Luật Toàn Quốc

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1923 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thông tư 111/2013/TT-BTC · THÔNG TƯ · HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ …

Xem ngay

12.Thông tư số 111/2013/TT-BTC – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(733 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn …

 • Tác giả: vanban.vcci.com.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(399 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật … điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ …

Xem ngay

14.Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực …

 • Tác giả: vinhphuc.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1913 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Could not load file or assembly ‘TSharePoint, Version=1.0.0.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=d339310b8eae4957’ or one of its dependencies.

Xem ngay

15.05-VBHN-BTC 04 thông tư, hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu …

 • Tác giả: www.giamdoc.net
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(403 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của …

Xem ngay

16.TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thu nhập cá nhân với …

 • Tác giả: www.docluat.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(766 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài … Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ …

Xem ngay

17.Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về …

 • Tác giả: phapdien.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(2000 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: … Thông tư số111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế … 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật …

Xem ngay

18.Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 … – Luật Dương Gia

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(760 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Thông tư số 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu …

 • Tác giả: vasep.com.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1723 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư số 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định …

Xem ngay

20.Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng …

 • Tác giả: www.laocai.gov.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1497 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(515 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

22.Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế … – Luật Việt Phong

 • Tác giả: luatvietphong.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(286 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Thông Tư số 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN

 • Tác giả: www.ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(981 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thong tu so 111/2013/TT-BTC, Thong Tu 111/2013/TT-BTC: Huong dan sua doi ve thue TNCN, Thông Tư 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN.

Xem ngay

24.Thông tư 111-2013-TT-BTC – YTHO

 • Tác giả: ytho.com.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1956 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư 111-2013-TT-BTC là Thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân hiện … Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ …

Xem ngay

25.Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(945 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính … – Kế toán Thiên Ưng

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1874 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Xem ngay

27.Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn,sửa đổi, bổ sung một …

 • Tác giả: stp.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(652 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

28.Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định 65/2013/NĐ-CP …

 • Tác giả: nhankiet.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(241 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, …

Xem ngay

29.Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế

 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1302 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

30.Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013

 • Tác giả: hoidapphapluat.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1999 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về thông tư 111 năm 2013 của bộ tài chính trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận