Mã Ngân Hàng

Mã ngân hàng là gì? Mã swift code là gì? là từ viết tắt của cụm từ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Hiệp hội Viễn thông Tài chính Ngân hàng toàn cầu, Danh sách chứng thư số. Đang hoạt động. Ngừng hoạt động. Thanh toán liên ngân hàng. Thông báo. Đào tạo ISO. HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO.