Danh sách 30 thông tư 09 bộ tài chính nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những thông tư 09 bộ tài chính dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành thuộc …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1017 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế kèm theo Thông tư 153 …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1954 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Thông tư 09/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy …

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(412 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Thông tư 09/2016/TT-BTC – Trung ương

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1063 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Tài chính. Lĩnh vực. Tài chính đối ngoại. Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký, Bộ Tài chính, Huỳnh Quang Hải. Phạm vi. Toàn quốc. Thông tin áp dụng.

Xem ngay

5.Chi tiết Văn bản 09/2016/TT-BTC

 • Tác giả: cucqlxd.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(834 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Số/ Ký hiệu, 09/2016/TT-BTC. Ngày ban hành, 18/01/2016. Hình thức văn bản, Thông tư. Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ, Bộ Tài chính, Huỳnh Quang Hải …

Xem ngay

6.Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt … – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(991 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán theo nội dung kiểm tra tại Điều 4 Thông tư này. 2. Hàng năm, căn cứ vào thời hạn …

Xem ngay

7.Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành …

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(746 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 302091.

Xem ngay

8.Nội Dung Văn Bản ‘Thông tư 09/2016/TT-BTC’

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(952 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080 48924; Email: [email protected] Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ghi rõ nguồn ‘Cổng …

Xem ngay

9.Sơ Đồ Văn Bản ‘Thông tư 09/2016/TT-BTC’

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1249 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nghị định số 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Văn bản dẫn chiếu. Thông tư số 67/2015/TT-BTC ban hành …

Xem ngay

10.Điều chỉnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1823 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ngày 22/3/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa … của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày …

Xem ngay

11.Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp …

 • Tác giả: stp.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1462 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ …

 • Tác giả: vanban.vcci.com.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1439 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Số/Ký hiệu, 09/2021/TT-BTC. Cơ quan ban hành, Bộ Tài chính. Loại văn bản, Thông tư. Người ký, Tạ Anh Tuấn. Ngày ban hành, 25/01/2021.

Xem ngay

13.Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về … – Sở Tài Chính Tp Đà Nẵng

 • Tác giả: taichinh.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(617 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 05/3/2016. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là vốn …

Xem ngay

14.Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán …

 • Tác giả: stc.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(336 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.Thông tư số 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính

 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(671 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà …

 • Tác giả: stc.hagiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(221 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính quy …

 • Tác giả: thanhtra.laichau.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(617 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1357 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.09/2016/TTLT-BGTVT-BTC – Bộ Giao thông vận tải

 • Tác giả: mt.gov.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1924 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hình thức văn bản, Thông tư liên tịch. Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ, Bộ Giao thông vận tải, Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng. Bộ Tài chính, Trần Văn Hiếu …

Xem ngay

20.Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên …

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(645 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi …

Xem ngay

21.Tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: stc.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1222 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các …

Xem ngay

22.Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2022

 • Tác giả: thanhtra.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1724 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính Về …

 • Tác giả: taisancong.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1494 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định …

Xem ngay

24.Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc …

 • Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(922 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … (Mẫu đơn MĐ-02) quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; …

Xem ngay

25.Khoản 1 Điều 21 Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán …

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(799 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Khoản 1 Điều 21 Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành được quy định …

Xem ngay

26.Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 …

 • Tác giả: bqlctgtqng.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(713 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quyết …

 • Tác giả: quyettoan.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(452 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

28.Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt … – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(756 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

29.Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1003 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

30.Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định về góp vốn, vay, cho vay của DN

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1939 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về thông tư 09 bộ tài chính trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận