Danh sách 20+ quy định về tài sản đảm bảo của nhà băng nóng nhất hiện nay được đánh giá bởi người dùng

Photo of author

Nguyễn Thị Nguyệt Hường Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam -VIDGROUP

vidgroup.com.vn tổng hợp và liệt ra những quy định về tài sản đảm bảo của ngân hàng dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy …

 • Tác giả: stp.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1800 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Toàn văn – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(729 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nghị định này quy định về bảo đảm tiền vay trong việc cấp tín dụng dưới hình … Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà …

Xem ngay

3.Tài sản bảo đảm nhưng chưa chắc đã là “đảm bảo” – Agribank

 • Tác giả: www.agribank.com.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1560 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng là hoạt động mang tính rủi ro, ngoài ngành nghề kinh doanh quy định trong Điều lệ được pháp luật cho phép thì hoạt …

Xem ngay

4.Tài sản đảm bảo là gì? Điều kiện để trở thành tài sản đảm bảo?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1185 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Quy định về tài sản đảm bảo được thế chấp ngân hàng? Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo? Các …

Xem ngay

5.Quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm (17/11/2021) – Sở Tư pháp

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1246 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Tài sản bảo đảm là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1774 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Tài sản bảo đảm phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, được phép giao dịch và không có tranh chấp, tài sản bảo đảm cũng có thể là quyền sử dung đất …

Xem ngay

7.Tài sản bảo đảm là gì ? Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo? Thủ tục …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1901 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Ngân hàng cho vay phát hiện bên vay dùng vốn vay để mua sắm tư liệu tiêu dùng nên …

Xem ngay

8.Điều kiện về tài sản đảm bảo? Trường hợp tài sản đảm bảo đang có …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(283 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Bảo đảm khoản vay bằng tài sản của bên thứ ba – Tạp chí Ngân Hàng

 • Tác giả: tapchinganhang.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(830 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Tài sản đảm bảo là gì? Giải đáp thắc mắc về tài sản đảm bảo

 • Tác giả: thebank.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(928 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.Về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng – Bộ Tư pháp

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1168 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản cho một tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ.

Xem ngay

12.Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba có đủ điều kiện vô …

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1433 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại …

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(462 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

14.QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ CỦA …

 • Tác giả: luatnhanhoa.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(514 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ CỦA NGÂN HÀNG … Như vậy điều luật này cũng quy định khả năng các bên có thể thỏa thuận về các phương thức xử …

Xem ngay

15.Phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1947 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Công ty xin chân thành cảm ơn! (Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw). Trả lời: ( …

Xem ngay

16.Quy định điều kiện về tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp – Phamlaw

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1336 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Tài sản bảo đảm phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, được phép giao dịch và không có tranh chấp, tài sản bảo đảm cũng có thể là quyền sử dung đất …

Xem ngay

17.Sổ tiết kiệm có được xem là tài sản bảo đảm hay không? Cầm cố sổ …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(482 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Như vậy ngân hàng cho vay có vi phạm theo quy chế cho vay của NHNN không? Cầm cố sổ tiết kiệm để …

Xem ngay

18.Minh bạch thông tin để tài sản đảm bảo thực sự bảo đảm

 • Tác giả: vneconomy.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1897 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.[DOC] Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của …

 • Tác giả: www.sbv.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(612 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nhận tài sản bảo đảm của bên thứ ba là việc ngân hàng nhận tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu hợp pháp … Quy định về thế chấp, bảo lãnh của Bộ luật Dân sự.

Xem ngay

20.Ngân hàng vẫn bất an với rủi ro từ tài sản bảo đảm

 • Tác giả: thoibaotaichinhvietnam.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(489 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.Ngân hàng và chủ sở hữu tài sản thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(671 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Cho nên, tài sản bảo đảm rất khó bán và thường có giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản bảo đảm lúc định giá để cho vay. Hơn nữa, tư cách chủ thể tham …

Xem ngay

22.Một số vấn đề thực thi pháp luật về giao dịch bảo đảm của Bộ luật …

 • Tác giả: sotp.thainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(731 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Giao dịch đảm bảo – Một số vấn đề về hợp đồng thế chấp tài sản…

 • Tác giả: stp.binhduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(225 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

24.Quy trình phát mại tài sản thế chấp ngân hàng – Luật Long Phan

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1872 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nhằm đảm bảo sự minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình phát mại tài sản thế chấp, pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể về …

Xem ngay

25.Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay …

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1455 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Nghị định 21/2021/NĐ-CP thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1805 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Trường hợp dùng tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là số dư tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chứng khoán …

Xem ngay

27.Quy trình xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của ngân hàng năm …

 • Tác giả: vinhphuclawyers.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(470 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nguyên tắc chung – Theo quy định tại khoản 1, Điều 303, Bộ luật dân sự 2015: Như vậy điều luật này cũng quy …

Xem ngay

28.Luẩn quẩn quyền thu giữ tài sản bảo đảm 05/10/2017 08:31:00

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(212 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Điều 63, Nghị định 163 quy định, bên giữ tài sản bảo đảm phải giao tài sản đó … về việc bên bảo đảm đồng ý cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước …

Xem ngay

29.Quyền xử lý tài sản bảo đảm: Những khó khăn, vướng mắc và đề …

 • Tác giả: tthdif.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1587 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Trong thực tế, khi phát sinh nợ xấu phần lớn khách hàng vay khó khăn về tài … Theo quy định pháp luật, TCTD – người nhận bảo đảm là người xử lý tài sản …

Xem ngay

30.Rút bớt tài sản thế chấp trong trường hợp nhiều tài sản bảo đảm …

 • Tác giả: vietpointlaw.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1830 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Ngân hàng nhận thế chấp có thể chấp nhận việc bạn rút bớt tài sản bảo đảm tùy … trong tương lai đã hình thành quy định tại Khoản 4 Điều 18 của Nghị định …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quy định về tài sản đảm bảo của ngân hàng trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Viết một bình luận