Thông Tin Biểu Phí MSB Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank MSB được thành lập từ năm 1991. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, MSB ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Biểu phí MSB sẽ được https://vidgroup.com.vn/ cập nhật chi tiết trong bài viết sau.

Biểu Phí MSB

Biểu phí MSB cho việc chuyển các ngân hàng khác

Ngân hàng MSB có nhiều loại tài khoản thanh toán như M-Money, M-Payroll, M1, M-FCB, M-Premier… Biểu phí MSB cho dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng đối với từng loại tài khoản sẽ khác nhau. Chi tiết:

Dịch vụ chuyển tiền trong nước M-premier M-FCB1 M-FCB2 M1 M-Money M-Payroll
Chuyển khoản đi ngoài Maritime Bank sau 2 ngày làm việc
Cùng Tỉnh/Thành phố Miễn phí 0.01%/số tiền giao dịch 0.03%/số tiền giao dịch
(TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) (TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Khác Tỉnh/Thành phố 0.01%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) 0.03%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) 0.05%/số tiền giao dịch (TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc (không kể chủ nhật, ngày lễ) kể từ ngày ghi có vào tài khoản (bao gồm cả tất toán tiết kiệm trong vòng 2 ngày làm việc)
Cùng Tỉnh/Thành phố 0.03%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày 0.06%/số tiền giao dịch
Khác Tỉnh/Thành phố 0.01% số tiền giao dịch từ 1 tỷ vnđ trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.05%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày 0.08%/số tiền giao dịch
Phí chuyển tiền tối thiểu tối đa TT: 10.000 vnđ; TĐ: 1.000.000 vnđ

Biểu phí MSB cho thẻ ghi nợ nội địa 

Thẻ ghi nợ nội địa sẽ phải chịu một số phí dịch vụ như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền, phí chuyển khoản liên ngân hàng, phí truy vấn / séc / in sao kê, hóa đơn…

Danh mục phí Mức phí
Phí phát hành thẻ MSB lần đầu Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Phí phát hành thẻ (trường hợp thẻ mất, hỏng) 50.000 VND/lần
Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần
Phí rút tiền trên máy ATM của MSB Rút tiền: 1000 VND/lầnChuyển khoản nội bộ: Miễn phí
Phí rút tiền tại ATM của các ngân hàng khác 3000 VND/lần
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của MSB Miễn phí
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của các ngân hàng khác 3000 VND/lần
Phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 trên ATM MSB 10.000 VND/lần
Phí tra soát/khiếu nại 100.000 VND/lần (chỉ thu nếu chủ thẻ khiếu nại không đúng)
In hóa đơn trên ATM MSB 500 VND/hóa đơn

Biểu phí MSB thẻ ghi nợ quốc tế

Phí giao dịch của thẻ ghi nợ quốc tế thường sẽ cao hơn so với thẻ nội địa.

Danh mục phí Số tiền (VNĐ)
Phí phát hành thẻ lần đầu Miễn phí
Phí thường niên Thẻ FCB Platinum: Thẻ gắn trên tài khoản FCB được miễn phí; Thẻ gắn trên TK khác: 200.000 VNDThẻ Easy Shop Premium: Miễn phí

Thẻ Easy Shop: 100.000 VND

Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 120.000 VND (Miễn phí năm đầu)

Thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 99.000 VND (Miễn phí năm đầu)

Phí phát hành lại thẻ Thẻ FCB Platinum và thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB 100.000 vnđ/lầnCác thẻ Easy Shop: 50.000 vnđ/lần
Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần
Phí rút tiền tại ATM Maritime Bank Thẻ Easy Shop và Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ giao dịch thứ 3 thu phí 1.000 VND/lầnThẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 1.000 VND/lần

Các thẻ còn lại miễn phí

Phí rút tiền tại ATM nội địa khác Thẻ FCB Platinum:Thẻ gắn trên tài khoản FCB: Miễn phí;

Thẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 3.000 VND/lần

Thẻ Easy Shop Premium và Easy Shop, Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ giao dịch thứ 3 thu phí 3.000 VND/lần

Thẻ Easyshop Premium for Mpayroll: Miễn phí

Thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 3.000 VND/lần

Phí rút tiền tại ATM nước ngoài 4%/số tiền giao dịch (Tối thiểu: 100.000 VND)
Phí giao dịch phi tài chính tại ATM Maritime Bank Tại ATM của các Ngân hàng khác:Tại ATM của MSB: Miễn phí hầu hết các thẻ, thu 1.000 VND/lần với các thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB, Vpoint-MSB

Thẻ FCB Platinum: Thẻ gắn trên tài khoản FCB: Miễn phí

Thẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND/lần

Thẻ Eayshop Premium for Mpayroll: Miễn phí

Thẻ Easy Shop Premium và Thẻ Easy Shop: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND/giao dịch

Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB: 3.000 VND/lần

Tại ATM nước ngoài: 10.000 VND/lần

Phí xử lý giao dịch bằng ngoại tệ 3%/số tiền giao dịch
Phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 247 trên ATM 10.000 VND/lần

Biểu phí thẻ tín dụng MSB

Biểu phí MSB dành cho thẻ tín dụng sẽ có một số loại phí dịch vụ như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí phạt trả chậm, v.v.

Đọc thêm:

Phí xuất bản

MSB hiện đang phát hành miễn phí tất cả các loại thẻ tín dụng bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ. Khách hàng hợp lệ sẽ được cấp thẻ tín dụng trả sau trả sau miễn phí.

Phí hàng năm

Khách hàng sẽ phải đóng phí duy trì thẻ hàng năm với mức phí cụ thể như sau:

Tên thẻ Phí thường niên thẻ chính (VND) Phí thường niên thẻ phụ (VND)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue 199.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White 499.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black 1.200.000 90.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB 1.200.000 90.000
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB 499.000 90.000
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB 199.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Visa Online 299.000 299.000
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa 599.000 199.000

Phí rút tiền mặt

Thẻ tín dụng MSB (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) có thể rút tiền mặt với mức phí quy định là 4% số tiền rút, mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.

Biểu Phí MSB

Phí phạt trả chậm bằng thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng thông thường được miễn lãi trong 45 ngày. Khách hàng có thể chi tiêu trước, nhưng trước hạn phải trả lại số tiền đã tiêu cho ngân hàng hoặc ít nhất phải thanh toán số tiền tối thiểu do ngân hàng quy định. Trong trường hợp thanh toán chậm, phí phạt sẽ được tính theo biểu phí MSB như sau:

Tên thẻ Phí chậm trả nợ thẻ tín dụng (% số tiền chậm trả)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue 6%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White 4,5%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black 3%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB 3%
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB 3%
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB 3%
Thẻ tín dụng MSB Visa Online 3%
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa 4,5%

Lệ phí khác

Ngoài các loại phí trên, khi sử dụng thẻ tín dụng của MSB còn có thể phải chịu một số loại phí khác theo quy định.

Loại phí Mức phí (VND)
Phí truy vấn số dư 5.000 (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí cấp bản sao sao kê/bản 50.000 (trừ thẻ Platinum Blue và thẻ Visa Online là 100.000 VND)
Phí thay đổi hạng thẻ 100.000 (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí thay thế thẻ bị mất
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black: 99.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB: 99.000
  • Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Visa Online: 299.000
  • Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa: 199.000

Kết luận

Bài viết này đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết biểu phí MSB đối với dịch vụ chuyển tiền, phí thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ trong nước và quốc tế,… Qua những thông tin trên, chúng tôi hy vọng quý khách hàng có thể tham khảo, lựa chọn và chủ động khi tham gia giao dịch tại MSB. Bấm VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm biểu phí các ngân hàng khác hiện nay.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.